-

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่งเส็ง(เช้า) ฮั่งเส็ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
27/11/2564 - 7896,94 7824,09 8840,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ตลาดปิด
26/11/2564 6874,68 - 1610,72 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 963,65 162,66 728,67 717,78 355,61 052,64 939,80 488,69 627,25 715,94 ตลาดปิด 346,66 403,34 704,94 ตลาดปิด
25/11/2564 - - 4313,94 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 057,91 928,62 242,18 795,65 483,33 016,66 419,67 957,97 152,63 509,10 124,60 912,22 037,05 798,59 ตลาดปิด
24/11/2564 2801,28 6184,34 5856,30 5001,85 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 673,38 266,45 460,53 760,53 586,72 550,92 252,60 754,71 715,38 099,34 264,58 034,50 632,63 839,61 380,55
23/11/2564 - - 4880,83 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 941,25 513,53 849,85 158,76 612,42 325,52 753,55 433,44 922,19 884,62 669,23 700,69 925,27
22/11/2564 2915,29 - 6593,08 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 795,92 411,24 374,25 066,17 211,86 134,63 354,77 177,96 708,74 589,12 903,92 922,76 546,89 569,28 -
21/11/2564 - 1185,76 7579,77 1687,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/11/2564 - 4275,24 5344,08 5762,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198,97
19/11/2564 3518,35 - 8712,56 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 862,96 587,21 448,31 249,32 490,82 997,75 831,06 781,30 234,68 ตลาดปิด ตลาดปิด 098,61 357,39 997,76 095,10
18/11/2564 - - 4960,65 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 141,92 866,67 216,02 917,01 507,01 972,36 137,33 051,58 702,34 601,32 799,31 459,64 596,24 173,40 105,17
17/11/2564 0125,01 3856,84 9342,62 6801,82 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 474,38 833,79 646,49 118,21 519,59 008,70 404,91 009,46 268,12 833,04 330,09 623,47 120,77 113,27 222,77
16/11/2564 - - 1405,12 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 126,46 812,32 086,47 397,42 804,13 378,87 313,66 855,91 880,78 237,34 321,42 376,62 697,89 786,22 745,86
15/11/2564 1252,12 - 7626,72 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 461,64 680,83 642,95 639,98 734,63 091,94 447,34 746,21 058,13 871,02 663,36 838,92 186,95 864,57 -
14/11/2564 - 0156,90 3940,69 8904,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13/11/2564 - 5691,49 5230,65 8626,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 031,08
12/11/2564 5153,51 - 4211,30 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 221,35 997,11 381,93 537,63 294,95 797,98 813,61 925,01 845,62 669,00 ตลาดปิด 846,70 791,27 407,96 123,71
11/11/2564 - - 3422,24 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 575,97 786,08 054,66 974,86 828,86 799,85 252,13 924,27 807,75 969,13 314,64 016,40 418,03 311,28 994,04
10/11/2564 4556,45 7762,68 3595,49 0559,62 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 700,46 678,68 324,69 588,05 094,19 614,01 965,29 951,71 132,10 282,63 050,92 476,05 015,11 783,36 998,24
09/11/2564 - - 1952,13 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 617,12 546,59 342,56 193,07 592,85 313,36 136,06 122,21 342,48 345,16 842,91 781,99 404,36 047,05 222,27
08/11/2564 1058,10 - 4772,96 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 057,00 705,52 753,91 886,24 863,88 377,74 530,40 301,39 390,56 561,99 751,07 580,63 040,56 652,84 -
07/11/2564 - 8881,42 1386,79 2173,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06/11/2564 - 9470,17 9821,54 1431,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 795,72
05/11/2564 9068,90 - 6152,66 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 361,76 157,80 051,24 262,65 505,14 051,68 690,04 740,98 234,65 ตลาดปิด ตลาดปิด 817,57 396,05 436,71 423,35
04/11/2564 - - 4148,54 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 247,57 437,47 082,04 527,49 223,48 519,44 886,30 938,29 ตลาดปิด ตลาดปิด 284,28 ตลาดปิด 991,02 965,67 758,95
03/11/2564 9659,96 1318,94 7267,14 4625,39 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 955,72 778,49 701,66 475,92 216,19 409,62 969,68 192,14 512,74 974,20 889,92 998,53 263,79
02/11/2564 - - 9510,84 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 049,59 090,18 144,09 727,26 933,01 967,65 597,27 771,53 237,32 906,40 638,11 594,50 481,81 445,16 384,28
01/11/2564 1851,18 - 3858,67 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 815,46 708,39 767,29 653,15 887,37 432,92 824,83 518,12 905,88 846,53 827,08 144,35 862,05 629,52 -
31/10/2564 - 3639,93 4798,94 1197,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30/10/2564 - 2124,23 4242,99 2694,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 956,08
29/10/2564 4605,46 - 7635,86 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 253,56 269,60 470,88 138,56 142,31 724,49 741,22 506,22 817,65 693,77 ตลาดปิด 109,36 757,90 877,56 048,79
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข